Terms and conditions

Alle gebruikers van onze website www.makeup-enzo.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden van Makeup-enzo, gevestigd te Zwolle, ingeschreven onder inschrijvingsnummer 050 77 233 bij de Kamer van Koophandel in Zwolle. Het betreft de onderstaande algemene verkoop-, betalings-, leveringsvoorwaarden en privacybeleid.

1. Toepasselijkheid

Op al onze producten, prijzen en aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

2. Aanbod

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk expliciet anders is aangegeven.

3. Prijzen en verzendkosten

De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Makeup-enzo maakt voor de verzending van haar pakketten gebruik van de diensten van PostNL. Voor het bezorgen van de bestelde artikelen worden afhankelijk van bestemming, wijze van aflevering en bestelgrootte verzendkosten in rekening gebracht. Zie voor een overzicht de pagina Verzenden.

4. Betaling

Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en verloopt op een veilige en vertrouwde wijze. Bankoverschrijving: bij deze overboeking dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.

5. Annuleren bestelling

Het annuleren van uw bestelling is altijd mogelijk binnen 24 uur nadat u de order hebt geplaatst en een e-mail ter bevestiging heeft ontvangen. Stuur in dat geval een e-mail naar info@makeup-enzo.nl waarin u aangeeft dat u de bestelling wenst te annuleren onder duidelijke vermelding van het ordernummer. De order annulering zal per e- mail bevestigd worden. Indien de geannuleerde bestelling reeds is betaald, ontvangt u binnen zeven dagen het betaalde bedrag retour.

6. Levering bestelling

Zodra we de bestelling hebben ontvangen, ontvangt u ter bevestiging een e-mailbericht met daarin alle ordergegevens. Nadat Makeup-enzo de betaling heeft ontvangen, zal Makeup-enzo de artikelen versturen. Indien een artikel niet op voorraad is, ontvangt u daarvan bericht. De artikelen die u hebt besteld, worden mits op voorraad binnen vijf werkdagen geleverd nadat de betaling is ontvangen.

Meestal worden de artikelen al binnen 2 werkdagen geleverd.

PostNL bezorgt de artikelen. Een pakketbezorging wordt twee maal op het opgegeven afleveradres aangeboden. Indien op beide bezorgmomenten niemand thuis is om het pakket aan te nemen, dan wordt de geadresseerde middels een kaartje geïnformeerd waar het pakket kan worden afgehaald.

Makeup-enzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig bezorgen door PostNL. Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, dan wordt u zo spoedig mogelijk per e-mail geïnformeerd.

7. Beëindiging order

Makeup-enzo kan zonder opgaaf van reden een order beëindigen of een afnemer weigeren. De afnemer zal middels een e-mail hierover worden bericht.

8. Retourneren

Wettelijk is bepaald dat u als consument een bedenktijd van veertien (14) werkdagen hebt op producten die u koopt via het internet. De 14 dagen gaan in na ontvangst van het product. U stuurt dan een e-mail aan info@makeup-enzo.nl onder vermelding van artikelnummer, aankoopdatum en banknummer.

U dient het product of producten vervolgens binnen 14 dagen aan ons teruggestuurd te hebben.

Na ontvangst van de retourzending wordt het aankoopbedrag minus verzendkosten binnen zeven dagen teruggestort. Hiervoor geldt wel dat de betreffende artikelen in ongebruikte en onbeschadigde staat zijn en in de originele verpakking.

De kosten en het risico voor de retourzending zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen wordt. Makeup-enzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele manco’s als gevolg van de retourzending.

Makeup-enzo behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het artikel niet in oorspronkelijke staat retour wordt ontvangen. In voorkomend geval zal Makeup-enzo altijd contact opnemen met de afnemer.

Pakketten die ongefrankeerd worden geretourneerd, neemt Makeup-enzo wel in ontvangst, Eventuele extra portokosten worden in mindering gebracht op het terug te ontvangen bedrag.

Wanneer Makeup-enzo een artikel heeft geleverd niet conform de bestelling, dan heeft de afnemer het recht om het artikel terug te sturen. In dit geval zijn de verzendkosten voor rekening van

Makeup-enzo. Hiertoe kan contact worden opgenomen met info@makeup-enzo.nl, na ontvangst van de producten zal vervolgens het aankoopbedrag teruggestort worden.

9. Aanbiedingen

Alle op de website en elders vermelde aanbiedingen van artikelen van Makeup-enzo gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kan door Makeup-enzo worden beëindigd. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 

10. Vragen / suggesties/ klachten

Indien u vragen, suggesties, speciale wensen of klachten hebt over onze website of de aangekochte artikelen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met Makeup-enzo. U kunt een e-mail sturen naar ons e- mailadres (info@makeup-enzo.nl). U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.

11. Privacy

Winkelen via internet is kopen op afstand. Voor sommige consumenten lijkt dat een onveilige handeling, omdat er geen persoonlijk contact is tussen koper en verkoper. Makeup-enzo begrijpt deze overweging en daarom doen wij er alles aan om zeer vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Voor ons volledige Privacy beleid verwijzen we u naar pages/privacy.

Als u bij Makeup-enzo een bestelling plaatst, vragen wij naar uw persoonsgegevens. Deze gegevens helpen ons bij een goede uitvoering van de bestelling en de communicatie met u als koper. Makeup-enzo zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of verhuren of op een andere manier kenbaar maken. Het kan echter nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan derden die ons helpen om onze website te onderhouden, beheren of te ontwikkelen. In dit geval wordt die informatie uitsluitend voor dat beperkte doel aan die derden verstrekt.

Wanneer u u aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden de gegevens aangewend om u op de hoogte te houden van assortimentswijzigingen en andere relevante informatie over Makeup-enzo. Mocht u hier geen prijs meer op stellen, dan kun u u afmelden via 'Nieuwsbrief afmelden’. Voor statistische doeleinden houden wij gegevens bij van bezoekersaantallen en frequentie. Deze gegevens zijn echter niet persoonlijk van aard.

12. Aansprakelijkheid

Alle artikelen die worden aangeboden via www.makeup-enzo.nl zijn vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Wij werken alleen met leveranciers van hoogwaardige artikelen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over de kwaliteit van een artikel dan kun u zich tot ons wenden (zie ook onder het kopje vragen / klachten), waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De  aansprakelijkheid voor de artikelen berust in alle gevallen bij de fabrikant. Makeup-enzo sluit daarmee alle verantwoordelijkheid voor problemen met deze artikelen uit. Makeup-enzo is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen tijdens verzending via PostNL.

Makeup-enzo is niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet, zal de prijs worden aangepast. 

Makeup-enzo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

13. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing

14. Auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Makeup-enzo. Op geen enkele wijze kunnen bezoekers en gebruikers rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.